S.V. A-Team | Wordt lid

 

Aanmeldingsformulier S.V. A-Team Dit formulier ingevuld naar ons secretariaat  sturen indien u lid wenst te worden van S.V. A-Team.
Neem eerst contact op met onze secretaris voordat u dit formulier invult en opstuurt.
Contact info vindt u onderaan elke pagina.
 
Aanmeldingsformulier S.V. A-Team junioren Dit formulier ingevuld naar ons secretariaat  sturen indien u lid wenst te worden van S.V. A-Team.
Neem eerst contact op met onze secretaris voordat u dit formulier invult en opstuurt.
Contact info vindt u onderaan elke pagina.
 
Aanvraagformulier Verklaring omtrent het
Gedrag Natuurlijke personen (VOG)
Dit formulier wordt ook wel Bewijs van goed Gedrag genoemd. Dit formulier ingevuld naar ons secretariaat sturen,
zodat de secretaris dit voor u verder kan invullen. Hierna kunt u dit formulier in de gemeente waar u woonachtig bent inleveren.
Contact info vindt u onderaan elke pagina.
 
Brochure Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) De nieuwe procedure hoe een VOG moet worden aangevraagd, van kracht per 01 april 2004, wordt hierin beschreven.
 
 

Contributie
S.V. A-Team
2023

KNSA
contributie
2023

KNSA
entreegeld
2023

Entreegeld
S.V. A-Team
2023

Senior-lid (vanaf 21 jaar)   €     120,00     €    42,50     €   42,50     €      35,00  
Gratis lid (hoofdlid elders)   €     120,00     €        -       €       -       €      35,00  
Junior lid A (18 t/m 20 jaar)   €       96,00     €    22,00     €       -       €      35,00  
Junior lid B, C (16 t/m 17 jaar)     €       96,00     €    17,00     €       -       €      35,00  

Entreegelden slechts in het eerste jaar te betalen.
Contributie is gebaseerd op een volledig jaar.
Wanneer u toetreedt gedurende het lopende jaar, dan is slechts een evenredig gedeelte verschuldigd.

 

lid worden?

Wil je graag lid worden van deze geweldige vereniging?