Welkom

Veel plezier op onze website

Algemene Ledenvergadering

Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. In deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, willen wij de algemene ledenvergadering ook nu nog steeds geen doorgang laten vinden. Verdere informatie volgt per e-mail aan de leden.
 

Wij zijn
K.N.S.A. gecertificeerd

Sinds 26-04-2017 is S.V. A-Team geslaagd voor de her-certificering van het K.N.S.A. basiscertificaat, wat staat voor het feit dat onze vereniging voldoet aan de K.N.S.A. kwaliteitseisen.

Wet van Dam

Opzeggen lidmaatschap. Wet van Dam per 1-12-2011 van kracht: Opzegging lidmaatschap kan via brief of e-mail. Het lidmaatschap -als een opzegging uitblijft- wordt verlengd voor een periode van maximaal een (1) jaar. Lees ook: http://www.opzeggen.nl/wet-van-dam

“SV A-team, Aiming for Perfection”

lid worden?

Wil je graag lid worden van deze geweldige vereniging?