S.V. A-Team | Kosten lidmaatschap

 

 

Contributie
S.V. A-Team
2023

KNSA
contributie
2023

KNSA
entreegeld
2023

Entreegeld
S.V. A-Team
2023

Senior-lid (vanaf 21 jaar)   €     120,00     €    42,50     €   42,50     €      35,00  
Gratis lid (hoofdlid elders)   €     120,00     €        -       €       -       €      35,00  
Junior lid A (18 t/m 20 jaar)   €       96,00     €    22,00     €       -       €      35,00  
Junior lid B, C (16 t/m 17 jaar)     €       96,00     €    17,00     €       -       €      35,00  

Entreegelden slechts in het eerste jaar te betalen.
Contributie is gebaseerd op een volledig jaar.
Wanneer u toetreedt gedurende het lopende jaar, dan is slechts een evenredig gedeelte verschuldigd.

lid worden?

Wil je graag lid worden van deze geweldige vereniging?